Низомлар   (Юклаб олиш)

Аксиядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (Юклаш)

Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (Юклаш)

Ижро органи тўғрисидаги низом (Юклаш)

Ички назорат тўғрисидаги низом (Юклаш)

Тафтиш комисссияси тўғрисидаги низом (Юклаш)

Манфаатлар қарама қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисидаги низом (Юклаш)

Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом (Юклаш)

Дивидент сиёсати тўғрисидаги низом (Юклаш)

Саноқ комиссияси тўғрисидаги низом (Юклаш)

Миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолият кўрсатиши тартиби тўғрисидаги низом (Юклаш)

^